Gigantiska städer

De knappa två miljonerna som bor i Stockholm kanske ska fundera en gång extra innan de gnäller på trängseln nästa gång. Här är några av världens största städer (miljoner innevånare inkl förorter):

Lämna ett svar