De sju dödssynderna

Jag har under de senaste dagarna börjat reflektera över hur man allt som oftast i sin vardag kommer i kontakt med och hur man brukar De sju dödssynderna.

 

De sju dödssynderna, huvudsynderna eller kardinalsynderna, kallas så eftersom de 1) anses leda till andra laster och synder och 2) leder till evig fördömelse (om man inte ångrar sig). De är ett begrepp inom romersk-katolsk kristendom och har alla positiva motsvarigheter i De sju dygderna. De sju dödsynderna var under medeltiden tillsammans med de tio budorden de främsta utgångspunkterna för etiska diskussioner och betraktelser.

Listan över dödssynderna (på svenska och latin):
1. Högmod – superbia
2. Girighet – avaratia
3. Vällust – luxuria
4. Avund – invidia
5. Frosseri – gula
6. Vrede – ira
7. Lättja (likgiltighet) – acedia

 

Jag kommer nu i sju dagar framåt att skriva ett par rader om mina egna dödssynda-tankar. Med början imorgon med nr 1, Högmod.

Lämna ett svar