Örngott

Det är inte utan att man undrar ibland vad ord kommer ifrån. T ex varför örngott heter örngott. Så om det är någon fler som undrat över just detta så kommer en förklaring här (av Catharina Grünbaum).

Örn är en kortform för öron, och gott kommer av ett verb gäta som inte används längre men som betydde "få, få tag i". Det är nära släkt med gitta "förmå", "orka" och med engelskans get. Men detta gäta kan också betyda "vara till nöjes", behaga". Något som man fått tag i är en ju ofta till behag, och "behag" är vad det gamla ordet gat eller gåt betyder. Ett örngott är alltså något som är behagligt för öronen.

En språkhistoriskt mer riktig stavning vore örngåt eller örngått. Men eftersom ordet gat (gåt, gått) kom att falla ur bruk i språket tycks man ha uppfattat örngott som något gott, av god. Innebörden blev ju hur som helst densamma: något som det är skönt att lägga örat mot.

Nu är det ju inte bara själva kuddvaret som är gott att lägga under örat, och tidigare avsåg örngottet inte bara överdraget utan hela huvudkudden.

 

Sov gott!

 

Lämna ett svar